Home

International Probiotic Company s.r.o.

Historia firmy sięga do roku 2003 kiedy jako piersza w europie środkowej a wschodniej zaczeła zajmować się produkcją produktów probiotycznych dla zwierząt gospodarczych i domowych. Jesteśmy jedyną na Słowacji i na świecie firmą która produkuje specjalne potencowane probityki dla każdego gatunku zwierząt gospodarczych i domowych. Nasze probiotyki są dopuszczone jako dodatki paszowe. Obecnie produkujemy probiotyki dla krów i cieląt, owiec i jagniąt, świń (prosiąt), drobiu (brojlery, nioski), gęsi, kaczki, króliki, konie, gołebie i psy.

Nasze preparaty probiotyczne po wprowadzeniu w roku 2006 przez EU zakazu stosowania antybiotyków, są w stanie je zastąpić w prewencji i przy nagłych infekcjach. Ich pozytywny wpływ na cały układd pokarmowy przejawia się zwiększeniem przyrostów średnio o 15% co zwiększa opłacalność produkcji.

Zakład produkcjiny znajduje się w Koszycach. Cały proces produkcji jest nadzorowany, wysoko wyspecjalizowanymi pracownikami. Proces technologiczny jest bardzo bezpieczny a produkty są przyjazne dla środowiska. Przy produkcji nie stosujemy toksycznych i innych szkodliwych substancji.

Firma została założona aby wprodadziła do praktyki wyniki badani laboratoryjnych. Na podstawie umowy o wsółpracy z Uniwersytetom Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach oroz Instytu Fizjologii Zwierząt w Koszycach w pierszych latach współpracy many przezwyciężyć poszątkowe trudności z wprowadzeniem probiotyk do praktyki, organizacji produkcji i przepisów prawnych. Dzisaj możemy powiedzieć że wyużyliśmy wyniki badani UVL i UFHZ SAV a po własnejm przyotowaniu produkakcji, aplikacji oraz testowaniu produkujemy 7 rodzajów produktów dla zwierząt gospodarczych i domowych.
Są to produkty:

  • PROPOUL – dla drobiu, ptoków egzotycznych, kaczki, gesi, indyki
  • PROPIG – dla świń i prosiąt
  • PROGAL - dla bydła, cieląt, jagniąt i kożląt
  • PROBIODOG – dla psów i szczeniąt
  • PROFOAL – dla koni i żrebiąt
  • PRORABBIT – dla królików
  • PROPIGEON – dla gołębi


S preparatami, PROPOUL, PROPIG, PROGAL, PROBIODOG, PROPIGEON, PROFOAL, PRORABBIT whodzi na rynek nowa generacja preparatów probiotycznych – potencowany probiotycki preparat. Potencowane (wzmocnione) probiotyki są biotechnologicznego charakteru z substancjami naturalnej medycyny. Są one oparte na nowej koncepcji zapobieania i leczeniu chorób przewodu pokarmowego zwierząt. Używamy w postaci proszku i tabletek. W płynnej postaci rzablko.

Wszystkie produkty zostały zatwierdzone UŠKVBL ( Państwowy Departament Kontroli Weterynaryjnej Leków i Biopreparatów.

 
NAJ.sk