Home Efektywność probiotyków

Efektywność probiotyków

Wybrane szczepy były testowane:

  • na dobrą odporność na kwaśne środowisko żołądka
  • na zdolność przylegania do nabłonka jelita cienkiego danych gatunków zwierząt
  • na zdolność do przeżycia i namnażania się w przewodzie pokarmowym zwierząt
  • na zdolność do produkcji kwasu mlekowego i kwasów tłuszczowych o krótkim łańcuchu
  • na zdolność do wypierania z przewodu pokarmowego chorobotwórczych i potencjalnie     chorobotwórczych mikroorganizmów – E.coli, Salmonella spp., Clostridium spp. i innych
  • na zdolność do długotrwałego przetrwania w stanie zliofilizowanym w preparacie, co     zapewnia specjalne ochronne medium

 

 

 
NAJ.sk