Home Wskazania

Wskazania

  • profilaktyka i leczenie biegunek zakaźnych nabytych drogą fekalno-oralną
  • leczenie niespecyficznych chorób biegunkowych
  • wspomaganie trawienia i  zwiększenie przyrostów
  • wzrost współczynnika konwersji paszy
  • wzrost ogólnej odporności organizmu i odpowiedzi immunologicznej organizmu
  • eradykacja mikroorganizmów chorobotwórczych z jelit i stopniowo ze środowiska odtworzenie środowiska
  • poprawa parametrów reprodukcyjnych w hodowli zwierząt - zwiększenie masy ciała i żywotności potomstwa
  • re-kolonizacja przewodu pokarmowego po stosowaniu antybiotyków, chemioterapeutyków

 

 
NAJ.sk