Úvod PROFOAL plv.a.u.v.

PROFOAL tbl., plv.

PROFOAL plv.a.u.v.Probiotické kultúry sú živé mikrobiálne zložky potravy, početne obsiahnuté v zdravom tráviacom trakte koní a iných zvierat. Probiotiká nešpecificky aktivujú imunitný systém, potláčajú množenie patogénnej a podmienečne patogénnej mikroflóry, redukujú účinok prekarcinogénnych látok vznikajúcich niektorými tráviacimi procesmi a enzymatickou činnosťou baktérií v hrubom čreve. K „prospešným" mikroorganizmom, ktoré sú súčasťou mikroflóry tráviaceho traktu patria hlavne laktobacily, bifidobaktérie, eubaktérie, enterokoky, niektoré kmene E.coli, streptokoky, ale aj kvasinky - sacharomycéty a ďalšie.

Mikrobiálny ekosystém tráviaceho traktu je zložité spoločenstvo mikroorganizmov a ich prítomnosť je pre dobré zdravie koňa nevyhnutná. Množstvo a obsah týchto mikroorganizmov je závislý od spôsobu kŕmenia, veku, fyziologického stavu koňa, ale aj od druhu podávaných liečiv, chemických konzervantov v krmive a dezinfekčných prípravkov.

Probiotické mikroorganizmy sú citlivé na teplotu a v tepelne opracovanom krmive neprežijú. Jednou z dôležitých vlastností probiotických kultúr je ich rýchle množenie. V priaznivých podmienkach ich počet rýchlo rastie a sú schopné osídliť celý tráviaci trakt zvieraťa. Prebytočné mikroorganizmy sú vylučované do prostredia, čím pomáhajú upraviť mikroflóru v celej maštali.

Účinok probiotík u koňa v kocke:

 • Bránia množeniu patogénnych a podmienečne patogénnych mikroorganizmov v črevách a v urogenitálnom trakte vytváraním konkurencie (kompetetívna exklúzia).
 • Podporujú tráviace procesy v čreve, udržujú optimálne pH v jednotlivých častiach čreva.
 • Stimulujú aktivitu imunitného systému, zvyšujú produkciu protilátok, aktivujú bunkovú imunitu. *Probiotiká zvyšujú odolnosť organizmu voči tvorbe spontánnych nádorov.
 • V mnohých prípadoch nahrádzajú a dopĺňajú použitie antibiotík, hlavne v prevencii, ale aj liečbe črevných infekcií.

Množenie a rast prospešnej mikroflóry podporujú rôzne látky ako napr. maltodextrín, ktorý podporuje účinok laktobacilov v tenkom čreve. Ďalej sú to omega 3 - 6 nenasýtené mastné kyseliny (olej púpalky dvojdomej, rybací tuk), rastlinné extrakty, byliny a niektoré koreniny a hlavne fruktooligosacharidy.

Ďalšími látkami podporujúcimi osídľovanie tráviaceho traktu koní probiotikami sú prebiotiká. Prebiotiká sú nestráviteľné potravinové zložky, ktoré prechádzajú tráviacim traktom nezmenené až do hrubého čreva, kde sú využité probiotickou mikroflórou (bifidobaktériami a laktobacilmi) na jej množenie. Ako prebiotiká sa používajú oligosacharidy, najčastejšie fruktooligosacharidy a niektoré polysacharidy. K prirodzeným potravinovým prebiotikám patrí vláknina alebo aj inulín, ktorý sa prirodzene nachádza v póre, cesnaku, cibuli, čakanke a ďalších takzvaných „inulínových plodinách".

Účinok prebiotík v tráviacom trakte koňa:

 • Znižujú množstvo toxických a prekarcinogénnych látok v hrubom čreve, ktoré vznikajú ako metabolické produkty.
 • Znižujú množstvo patogénnych a podmienečne patogénnych mikroorganizmov v hrubom čreve.
 • Zabezpečujú optimálne pH v tráviacom trakte.

Probiotiká obsiahnuté v prípravku PROFOAL tbl., plv. a.u.v. sú potencované. To znamená, že sú to bioprípravky obsahujúce probiotické kmene mikroorganizmov a spolupôsobiace zložky prirodzeného pôvodu, účinné predovšetkým pre kone. Sú zostavené tak, aby sa ich účinok prejavil v tenkom aj v hrubom čreve koňa s ohľadom na špecifiká jeho tráviaceho traktu.

Trávenie u koní

Kôň, aj keď je bylinožravec, patrí medzi neprežúvavce. Tráviaci trakt koňa je veľmi špecifický systém. Kôň je anatomicky klasifikovaný ako neprežúvavý bylinožravec a od prežúvavcov sa líši vo viacerých ohľadoch. Tráviaci trakt koňa je tvorený pyskami, pažerákom, žalúdkom, tenkým črevom, hrubým črevom spolu so slepým črevom a konečníkom.

U prežúvavcov sa vytvorili predžalúdky, v ktorých dochádza k mikrobiálnemu rozkladu krmiva a súčasne sa tu tvoria nové produkty (mikrobiálna bielkovina). Tieto a ostatné nerozložené látky následne v tenkom čreve podliehajú enzymatickému rozkladu. Naopak u koňa prebieha mikrobiálne trávenie v zadnej časti traktu v predĺženom hrubom čreve a v slepých vakoch. Tu podliehajú rozkladu všetky nestrávené zložky krmiva, ktoré môžu byť po rozklade mikroorganizmami pre telo ešte využiteľné.

Kapacita tráviaceho traktu závisí predovšetkým od druhu a množstva prijatého krmiva a priemerne obsahuje 15 % živej hmotnosti zvieraťa. Množstvo sušiny v čreve približne zodpovedá dennému množstvu prijatej sušiny. Obsah vody závisí od schopnosti a kapacity jednotlivých krmív viazať vodu. Pri jednostrannom kŕmení trávou,  silážou či senom môže u koní vzniknúť tzv. „senné brucho".

Pohyb čriev umožňuje hladké svalstvo nachádzajúce sa v stenách tráviaceho traktu. Senzory reagujú na mechanické zvýšenie tlaku a rovnako aj na chemické dráždenie. Dĺžka prechodu natrávenej potravy tráviacim traktom je určená predovšetkým druhom prijatého krmiva. V zásade je čas prechodu sena tráviacim traktom rýchlejší ako pri jadrových krmivách a pri väčších dávkach krmiva kratší ako pri malých dávkach. Kôň prijíma potravu hlavne pyskami a jazykom. Vďaka ich veľkej pohyblivosti vie jednotlivé časti krmiva oddeliť a tie, ktoré mu nechutia vynechať. Na jednej strane starostlivý výber potravy znižuje riziko príjmu cudzích telies s potravou, no na strane druhej dlhodobým jednostranným využívaním pastvy dochádza k úbytku hodnotných tráv.

Ďalším špecifickým prvkom trávenia je, že sliny koňa neobsahujú enzýmy. Kôň krmivo dokonale požuje a presliní, pričom sa vlhké látky ako napr. bielkoviny a cukry z krmiva mechanicky oddelia a tak napomáhajú ďalšiemu tráveniu. Ich rozklad nastáva už v žalúdku a tenkom čreve. Ich využitie je výrazne vyššie v porovnaní s mikrobiálnym spracovaním a využitím v hrubom čreve. Použitím probiotík je možné zvýšiť efektivitu trávenia a resorbciu živín, nakoľko laktobacily v probiotikách vytvárajú priaznivé podmienky pre trávenie a resorbciu živín. Prítomnosť probiotík v krmive znižuje tvorbu metabolických plynov a zabraňuje nadúvaniu koní.

Žalúdok koňa je relatívne malý a prispôsobený na nepretržitú konzumáciu malých množstiev potravy. Rozdeľuje sa na prednú časť žalúdka so sliznicou bez žliaz a zadnú oblasť (fundus a pylorus), ktorého sliznica obsahuje žľazy produkujúce žalúdočné šťavy. Šikmo do steny žalúdka ústi pažerák vybavený silným zvieračom, ktorý sa reflexne podľa tlaku v žalúdku sťahuje. Pri veľmi preplnenom žalúdku dochádza k jeho dlhodobému stiahnutiu, čo znemožňuje potravu vyvrátiť. Žalúdok sa plní vrstvením potravy v nežľaznatej časti a funduse. Neskôr však postupuje do hlbších častí a mení sa na tekutinu. K jeho vyprázdneniu dochádza až pri príjme ďalšej potravy. Žalúdok koňa je pre svoj malý rozmer a stavbu veľmi náchylný na poškodenie, preto je nevyhnutná mimoriadna opatrnosť pri podávaní najmä rýchlo prijímaných, jadrových krmív. Podžalúdková žľaza produkuje sekrét, ktorý obsahuje v porovnaní s inými druhmi zvierat len nízku koncentráciu enzýmov. Žlč produkovaná pečeňou sa nepretržite bez ďalšieho zriedenia vlieva do tenkého čreva, čo u koňa nahrádza chýbajúci žlčník. Žlč vďaka obsahu minerálnych látok a bikarbonátu taktiež slúži na neutralizáciu obsahu tenkého čreva a žlčové kyseliny napomáhajú tráveniu tukov.

Tenké črevo koňa má dĺžku cca 20 m a rozdeľujeme ho na dvanástnik (duodenum), strednú časť (jejunum) a zadné črevo (ileum). Sliznica tenkého čreva je vybavená 0,5 - 1 mm veľkými klkmi, ktorých priehľadná jednovrstvová oválna výstelka obsahuje vláknité výčnelky. Ich prítomnosťou sa výrazne zväčšuje celková plocha sliznice tenkého čreva. Na klky sa viažu baktérie mliečneho kvasenia (probiotické baktérie), ktoré sú prirodzenou mikroflórou tráviaceho traktu. Laktobacily a enterokoky osídľujú stenu tenkého čreva na každom voľnom milimetri, čím zabraňujú patogénnym vírusom a baktériám uchytiť sa, množiť a produkovať toxíny v črevách. Pod sliznicou leží svalová vrstva, ktorá posúva pohybmi čreva tráveninu kaudálnym smerom. Sliznica obsahuje taktiež mnohé črevné žľazy, ktoré produkujú tráviace enzýmy.

Peristaltikou tenkého čreva dochádza k premiešaniu a následnému transportu potravy do zadného čreva. Tu sa obsah nazbiera a presúva do slepého čreva. Hrubé črevo koňa je objemné, výrazne členité spolu s tračníkom, slepým črevom a konečníkom. Slepé črevo je umiestnené v pravej časti tela koňa. Naň nadväzuje rozšírená časť hrubého čreva, ktorá ústi do širokej vakovitej časti a následne prechádza do malého čreva a konečníka. V poslednej časti traktu, medzi hrubým črevom a konečníkom, sa z obsahu čreva absorbuje voda a obsah sa viac alebo menej nahromadí. Vakovité členenie poslednej časti hrubého čreva vytvára typický tvar trusu koní.
Kŕmna dávka musí zabezpečiť dostatok potrebných látok, ich vyvážený pomer a vysokú stráviteľnosť. Pri jej zostavovaní by sme mali mať na zreteli predovšetkým stupeň zaťaženia, úroveň metabolizmu a momentálnu kondíciu koňa. Správne zvolená kŕmna dávka zložená z nezávadných komponentov mu umožní podať optimálny výkon, nezlepší však jeho vrodené schopnosti. Nevhodné, či závadné krmivo môže výrazne znížiť odolnosť aj výkonnosť zvieraťa.

Medzi kŕmením a tréningom by mala byť časová rezerva umožňujúca trávenie krmiva. Po nakŕmení dochádza v organizme koňa k pochodom, ktoré môžu obmedziť jeho schopnosť podávať fyzický výkon. Tok krvi je rozptýlený do čriev a tým sa zníži prietok krvi do svalov a orgánov. V krvi vzrastá hodnota glykogénu, čo je spojené so zvýšením hladiny inzulínu. Ak v tomto stave kôň trénuje, môžeme pozorovať počas prvých fáz výcviku pokles glukózy v krvi, ktorý môže vyústiť do rýchlej únavy. Dôležité je nechať kone po nakŕmení v pokoji tráviť prijatú potravu 2 - 3 hodiny.

Zloženie fyziologickej mikroflóry u koní sa mení v závislosti:

 • Od veku jedinca - do okamihu narodenia je tráviaci trakt plodu bez mikrobiálnej flóry. Jeho osídľovanie začína orálnou cestou hneď v prvých dňoch po narodení, keď dochádza k osídleniu ústnej dutiny, žalúdka, čreva, sliznice horných dýchacích ciest aj kože. Hlavným zdrojom mikroflóry je matka, spôsob pôrodu (význam pôrodu prirodzenou cestou) a materské mlieko. Ďalším zdrojom mikroorganizmov je prostredie. U mláďat cicavcov je známy význam prítomnosti laktobacilov v predných častiach tráviaceho traktu (ústach, žalúdku, tenkom čreve...), kde viacerými mechanizmami bránia uchyteniu sa patogénnych mikroorganizmov, hlavne patogénnych E. coli. Vytvorením laktobacilového filmu na sliznici žalúdka sa podporuje trávenie mlieka a udržuje optimálne pH v žalúdku, kým sa nezačne tvoriť dostatočné množstvo kyseliny chlorovodíkovej u mláďaťa. To trvá v závislosti od viacerých faktorov niekoľko týždňov. Mikroflóra tráviaceho traktu žriebät sa neskoršie mení a vyvíja v závislosti od druhu potravy. Kŕmenie prirodzenou potravou a prirodzeným spôsobom podporuje rozvoj fyziologickej mikroflóry, čo zabezpečuje zdravý rast a vývoj jedinca.
 • Od úseku tráviacej trubice. V predných častiach prevládajú aeróbne a fakultatívne aeróbne mikroorganizmy (laktobacily). V hrubom čreve prevládajú striktne anaeróbne mikroorganizmy (bifidobaktérie, eubaktérie), pričom pomer symbiotickej a podmienečne patogénnej mikroflóry je pre zdravie jedinca veľmi dôležitý.
 • Od typu kŕmenia - mikroflóra dospelého jedinca je závislá od zloženia kŕmnej dávky aj od miesta dlhodobého pobytu. V dospelosti klesá množstvo bifidobaktérií v hrubom čreve a zvyšuje sa počet klostrídií, sulfbaktérií, bakteroidov, metanogénov...

U koní je známe pozitívne ovplyvnenie zdravia s použitím probiotika PROFOAL tbl., plv. pri nasledovných stavoch:

 • prevencia aj liečba hnačkových ochorení dietetického aj infekčného pôvodu,
 • prevencia a liečba hnačiek spôsobených patogénnymi E. coli, klostrídiami,
 • podpora trávenia a zlepšenie trávenia,
 • zlepšenie konverzie krmiva,
 • zlepšenie celkovej odolnosti organizmu a imunologickej odpovede na vakcinácie,
 • zlepšenie činnosti pečene,
 • vytesnenie patogénnych mikroorganizmov z čreva a postupne aj z prostredia,
 • úprava mikroklímy maštaľného prostredia,
 • zlepšenie reprodukčných ukazovateľov,
 • zvýšenie hmotnosti a životaschopnosti narodených žriebät, zlepšenie mliečnosti a kvality mlieka kobýl, zníženie popôrodných komplikácií kobýl,
 • lepšie znovuosídlenie tráviaceho traktu po použití antibiotík a chemoterapeutík,
 • priaznivé ovplyvnenie tráviacich procesov hlavne pri prechode z mliečnej na rastlinnú výživu a pri zmenách krmiva.

PROFOAL tbl., plv. sa odporúča podávať:

Preventívne:

 • gravidným kobylám a počas laktácie,
 • žriebätám čo najskôr po narodení a v čase odstavu,
 • vždy pri zmenách krmiva,
 • na podporu imunity a trávenia sa odporúčať prípravok podávať raz mesačne, vždy po dobu minimálne 7 - 10 dní za sebou.

Liečebne:

 • pri dietetických aj infekčných hnačkách,
 • po každom použití antibiotík a chemoterapeutík.

Dávkovanie:

4 tablety na kus a deň pre žriebä aj dospelého koňa po dobu min. 7 - 10 dní.

Probiotické prípravky priaznivo pôsobia nielen na tráviacu, ale aj na močovú sústavu. Zodpovedá za to zlepšenie tráviacich procesov a následné zníženie toxických látok v organizme, čím sa súčasne zníži toxický tlak na obličky a pečeň. Vylučovanie a detoxikácia prebieha efektívnejšie a nepriamo zvyšuje výkonnosť a celkovú vitalitu koňa. Kone sú vo všeobecnosti veľmi citlivé na toxíny v krmive a ich detoxikačný systém je pomerne slabý. Preventívne podávanie probiotického prípravku PROFOAL tbl., plv. napomáha organizmu lepšie sa vyrovnať s toxínmi, ktoré sa cez tráviaci trakt dostávajú do pečene a obličiek.

Ak by sme mali účinok probiotických kultúr na organizmus zhrnúť v jednej vete, dalo by sa povedať, že probiotiká ako prirodzená mikroflóra tráviacej sústavy priaznivo ovplyvňujú celkový zdravotný stav koňa a efektívne bojujú proti negatívnym vplyvom patogénov na všetkých frontoch. Pohľad na zdravé a vitálne zviera je pre každého chovateľa tá najkrajšia odmena za jeho snahu a starostlivosť.

 
NAJ.sk