Úvod Odb. publikácie

Odborné publikácie o probiotikách

The possibilities of potentiating the efficacy of probiotics (EN)

Improvement of probiotic effect of microorganisms ... (EN)

Inprovement of probiotics efficacy by synergistically acting ... (EN)

Probiotiká a imunita (SK)

Výživa - dôležitý faktor zdravia (SK)

Možnosti prevencie a liečby ochorení v chovoch ... (SK)

 

Odborné publikácie - PROPOUL plv.

Hodnotenie vplyvu použitia PROPOULovej synbiotickej prípravy ... (SK)

Úloha laktobacilov v prevencii ... (SK)

Vplyv výživy v období energetickej krízy ... (SK)

Vplyv laktobacilov a humínových látok ... (SK)

Effect of probiotic strain lactobacillus fermentum ... (EN)

Vplyv aplikácie Lactobacillus fermentum ... (SK)

Investigation of the effect of probiotics ... (EN)

Effect of Lactobacillus fermentum ... (EN)

Využitie kŕmnych probiotík ... (SK)

Využitie neantibiotických stimulátorov rastu ... (SK)

Effect of probiotic preparetes ... (EN)

Vplyv probitických preparátov ... (SK)

 

 

Odborné publikácie - PROPIG plv.

Aplikácia potencovaných probiotík  v prevencii ... (SK)

Koncentrácia organických kyselín v tráviacom trakte ... (SK)

The effect of Lactobacilus paracasei and Raftilose P95 ... (EN)

The effect of Lactobacilli inoculation on organic acid levels ... (EN)

Effect of the Administration of Lactobacilli, Maltodextrins ... (EN)

The Influence of Short-term and Continuous Administration ... (EN)

Study of the effect Lactobacillus Paracasei ... (EN)

Edémová choroba (SK)

 

Odborné publikácie - PROGAL plv.

Aplikácia Lactobacillus Casei teľatám s rozvinutou črevnou mikroflórou (SK)

Influence of Application of probiotic on the immune system ... (EN)

Inhibitory effects of Lactobacillus casei ... (EN)

Použitie prípravku PROGAL plv. pri terapii ... (EN)

Monezióza oviec (SK)

Kolonizácia tráviaceho traktu ... (SK)

 

Odborné publikácie - PROBIODOG plv.

Probiotiká a chov psov (SK)

Vplyv probiotického kmeňa lactobacillus sp.adi ... (SK)

Vyhodnotenie výsledkov podávania (SK)

Application of potential probiotic Lactobacillus Fermentum ... (EN)

Lactobacilli and Enterococci (EN)

Probiotic strain Lactobacillus Fermentum CCM7421 (EN)

Selection of enterococci for potential canine ... (EN)

Využitie laktobacilov pri chronických ... (SK)

Expresia chemokínov po in vitro aplikácii ... (SK)

 

Odborné publikácie - PROFOAL tbl.

Klinické skúšanie prípravku PROFOAL, Bioveta SK (SK)

 

Odborné publikácie - PRORABBIT plv.

Vplyv laktobacilov a humínových látok ... (SK)

Aktuálne smery v chove brojlerových králikov (SK)

Bakteriálna flóra v appendixe králikov (SK)

Nové probiotikum pro zdravý chov králiků (CZ)

Probiotiká a bakteriocíny - nové možnosti ... (SK)

Zdravie a pohoda zvierat (SK)

Kokcidióza králikov - prevencia a terapia ...(SK)

 

Odborné publikácie - PROPIGEON plv.

Potencované probiotiká – významný faktor podpory imunity holubov (SK)

Potencowane probiotyki - istotny współczynnik zwiększający ... (PL)

Zvýšená chorobnosť a úhyn mladých holubov ... (SK)

Vplyv podávania probiotického preparátu na priebeh rastu ... (SK)

 
NAJ.sk